Dyrekcja

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 368 im. "Polskich Olimpijczyków" w Warszawie
ul. Ostródzka 175

 

Dyrektor:

Krystyna Sosnowska

 

Wicedyrektorzy:

Krzysztof Białecki

Marta Gawęcka

Magdalena Grzywacz

Adrianna Urbańska« Powrót