WARS I SAWA

01-10-2017

IV EDYCJA LIGI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 368 W RAMACH PROGRAMU WSPIERANIA UZDOLNIONYCH ''WARS I SAWA''

Wzorem lat ubiegłych w ramach Programu Wspierania Uzdolnionych organizujemy dla uczniów naszej szkoły Ligę zadaniową, której celem jest rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów. To już IV edycja, ale ze względu na reformę oświaty nastąpiły drobne zmiany w formule naszego konkursu.

 

Liga jest organizowana z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania, prezentujących rozległą wiedzę, wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych.

 

W tym roku szkolnym konkurs odbywać się będzie na dwóch poziomach edukacyjnych: oddzielnie dla klas siódmych SP 368 oraz dla klas drugich i trzecich Gimnazjum 164. W pierwszym półroczu uczniowie mają możliwość rozwiązywać zadania z Ligi Humanistyczno-Lingwistycznej. Rozstrzygnięcie tej części odbędzie się w styczniu 2018 r. W drugim półroczu na platformie będą publikowane zadania z Ligi Nauk Ścisłych.

 

Mamy nadzieję, że przyciągnie on uwagę również naszych nowych uczniów, szczególnie ze względu na formę konkursową. Uczestnik musi zarejestrować się na platformie edukacyjnej www.ligasp368.pl i wykonuje zadania, korzystając z możliwości przekazania rozwiązań drogą internetową. Zadania rozwiązuje samodzielnie, w dogodnym dla siebie czasie, może korzystać z różnych źródeł informacji (słowniki, literatura fachowa, strony WWW). Szczegółowy regulamin Ligi na stronie naszej szkoły. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności. Liga rusza 1 października 2017 r. i potrwa do 30 kwietnia 2018 r.

 

Zachęcamy do rejestrowania się na naszej platformie. W tym miesiącu do rozwiązania zadania z historii i wos-u. Zapraszamy.

 

Zespół Wspierania Uzdolnionych

„Wars i Sawa”

23-05-2017

WYNIKI III EDYCJI LIGI GIMNAZJUM 164

W roku szkolnym 2016/2017 w naszym Gimnazjum przez sześć miesięcy uczniowie rywalizowali w szkolnej lidze, w której mogli sprawdzić swoją wiedzę w kategoriach humanistyczno-lingwistycznej oraz nauk ścisłych. Wszystkie zadania wykraczały poza umiejętności określone w podstawie programowej z poszczególnych przedmiotów. Dzięki temu uczniowie mogli poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać umiejętności, które będą przydatne na kolejnych etapach kształcenia.


Regulamin Ligi zakładał, że finaliści otrzymają odpowiednio oceny: celującą, bardzo dobrą plus oraz bardzo dobrą w najwyższej czwartej wadze z wybranego przez ucznia przedmiotu z danego zakresu.


Oficjalne wyniki III edycji Ligi Gimnazjum 164:
 

  LIGA HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNA:

1 miejsce: Joanna Grzegorczyk (klasa 3B) (41 punktów)

2 miejsce: Łukasz Grzegorczyk (klasa 1B) (31 punktów)

3 miejsce: Ziemowit Sokołowski (klasa 2B) (22 punkty)

 

  LIGA NAUK ŚCISŁYCH:

1 miejsce: Joanna Grzegorczyk (klasa 3B) (44,5 punktu)

2 miejsce: Łukasz Grzegorczyk (klasa 1B) (39 punktów)

3 miejsce: Ziemowit Sokołowski (klasa 2B) (26 punktów)


Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy.

 

04-11-2016

III EDYCJA LIGI GIMNAZJUM 164 W RAMACH PROGRAMU WSPIERANIA UZDOLNIONYCH ''WARS I SAWA''

Wzorem lat ubiegłych w ramach Programu Wspierania Uzdolnionych organizujemy dla uczniów naszego Gimnazjum Ligę zadaniową, której celem jest rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów.


Konkurs jest organizowany z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania, prezentujących rozległą wiedzę, wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych.


Mamy nadzieję, że przyciągnie on uwagę naszych uczniów, szczególnie ze względu na formę konkursową. Uczestnik musi zarejestrować się na platformie edukacyjnej ligagimanzjum164.waw.pl i wykonuje zadania, korzystając z możliwości przekazania rozwiązań drogą internetową. Zadania rozwiązuje samodzielnie, w dogodnym dla siebie czasie, może korzystać z różnych źródeł informacji (słowniki, literatura fachowa, strony WWW). Szczegółowy regulamin Ligi na stronie naszej szkoły.


Zachęcamy wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności. Liga Gimnazjum 164 ruszyła 1 listopada 2016 r. i potrwa do 30 kwietnia 2017 r. Zachęcamy do rejestrowania się na naszej platformie. W tym miesiącu do rozwiązania zadania z języka polskiego (liga humanistyczno - lingwistyczna) i matematyki (liga nauk ścisłych). Zapraszamy.


Zespół Wspierania Uzdolnionych

„Wars i Sawa”

21-10-2016

CERTYFIKAT ''WARSA I SAWY'' – PRZEDŁUŻENIE NA CZAS NIEOKREŚLONY

21 października 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik zostały wręczone Certyfikaty WARS i SAWA oraz Honorowe Wyróżnienia „Szkoła z pomysłem” Prezydenta m.st. Warszawy.

Zgodnie z procedurą przyznawania Certyfikatu WARS i SAWA, szkoły po 3 latach od uzyskania Certyfikatu mogą ubiegać się o jego przedłużenie na czas nieokreślony. Bezterminowy Certyfikat w bieżącym roku został przyznany 24 szkołom. Z przyjemnością informujemy Państwa, że nasza szkoła znalazła się w gronie 5 szczególnie wyróżnionych placówek. Wnioski tych szkół (w tym naszej) Zespół i Kapituła ocenili jednomyślnie na najwyższym poziomie. Bezterminowy Certyfikat potwierdza spełnianie przez nasze gimnazjum kryteriów szkoły wspierającej uzdolnionych, zgodnych z koncepcją systemowego wspierania uczniów uzdolnionych.  
Staramy się, aby nasi wychowankowie osiągali sukcesy na miarę swoich możliwości, odkrywali i rozwijali swe uzdolnienia, budowali poczucie własnej wartości, kształtując umiejętności życiowe. Nadrzędnym celem szkolnego programu jest wzrost świadomości uczniów o własnych uzdolnieniach, kierunku osobistego rozwoju oraz możliwości otrzymania pomocy ze strony szkoły.  
Nasza szkoła uzyskała również Honorowe Wyróżnienie „Szkoła z pomysłem” na uczenie:
- realizujemy innowacyjne pomysły, np. pokaz mody obrazujący krążenie krwi w organizmie człowieka;
- przygotowujemy prace plastyczne i modele pokazujące kształty wirusów, anatomię człowieka, układ ruchu;
- aranżujemy przestrzeń szkolną – schody oklejamy datami i wydarzeniami historycznymi, przygotowujemy chemiczne koszulki;
- przygotowujemy i przedstawiamy musicale – tak odbywa się m. in. nauka języków obcych;
- bierzemy udział w licznych konkursach i projektach, np. „Ostródzkie mini-ZOO” i „Ostródzka Akademia Medyczna” adresowane do pasjonatów medycyny i weterynarii. 
Życzymy sukcesów uczniom i nauczycielom.
Relację z siódmej gali wręczenia Certyfikatów WARS i SAWA oraz Honorowych Wyróżnień „Szkoła z pomysłem” Prezydenta m.st. Warszawy można zobaczyć tutaj.

 

Zgodnie z procedurą przyznawania Certyfikatu WARS i SAWA, szkoły po 3 latach od uzyskania Certyfikatu mogą ubiegać się o jego przedłużenie na czas nieokreślony. Bezterminowy Certyfikat w bieżącym roku został przyznany 24 szkołom. Z przyjemnością informujemy Państwa, że nasza szkoła znalazła się w gronie 5 szczególnie wyróżnionych placówek. Wnioski tych szkół (w tym naszej) Zespół i Kapituła ocenili jednomyślnie na najwyższym poziomie. Bezterminowy Certyfikat potwierdza spełnianie przez nasze gimnazjum kryteriów szkoły wspierającej uzdolnionych, zgodnych z koncepcją systemowego wspierania uczniów uzdolnionych.


Staramy się, aby nasi wychowankowie osiągali sukcesy na miarę swoich możliwości, odkrywali i rozwijali swe uzdolnienia, budowali poczucie własnej wartości, kształtując umiejętności życiowe. Nadrzędnym celem szkolnego programu jest wzrost świadomości uczniów o własnych uzdolnieniach, kierunku osobistego rozwoju oraz możliwości otrzymania pomocy ze strony szkoły.


Nasza szkoła uzyskała również Honorowe Wyróżnienie „Szkoła z pomysłem” na uczenie:

 

- realizujemy innowacyjne pomysły, np. pokaz mody obrazujący krążenie krwi w organizmie człowieka;

- przygotowujemy prace plastyczne i modele pokazujące kształty wirusów, anatomię człowieka, układ ruchu;

- aranżujemy przestrzeń szkolną – schody oklejamy datami i wydarzeniami historycznymi, przygotowujemy chemiczne koszulki;

- przygotowujemy i przedstawiamy musicale – tak odbywa się m. in. nauka języków obcych;

- bierzemy udział w licznych konkursach i projektach, np. „Ostródzkie mini-ZOO” i „Ostródzka Akademia Medyczna” adresowane do pasjonatów medycyny i weterynarii.


Życzymy sukcesów uczniom i nauczycielom.


Relację z siódmej gali wręczenia Certyfikatów WARS i SAWA oraz Honorowych Wyróżnień „Szkoła z pomysłem” Prezydenta m.st. Warszawy można zobaczyć tutaj.

 

 

      

20-06-2016

WYNIKI II EDYCJI LIGI GIMNAZJUM 164

W roku szkolnym 2015/2016 w naszym Gimnazjum przez sześć miesięcy uczniowie rywalizowali w szkolnej lidze, w której mogli sprawdzić swoją wiedzę z przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych. Wszystkie zadania wykraczały poza umiejętności określone w podstawie programowej z poszczególnych przedmiotów. Dzięki temu uczniowie mogli poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać umiejętności, które będą przydatne na kolejnych etapach kształcenia.


Regulamin Ligi zakładał, że finaliści otrzymają odpowiednio oceny: celującą, bardzo dobrą plus oraz bardzo dobrą w najwyższej czwartej wadze z wybranego przez ucznia przedmiotu z danego zakresu.


Oficjalne wyniki II edycji Ligi Gimnazjum 164:
 

  LIGA HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNA:

1 miejsce: Zofia Figurska (klasa 3C) (22 punkty)

2 miejsce: Wojciech Grabowski (klasa 1B) (19 punktów)

3 miejsce: Joanna Grzegorczyk (klasa 2B) (7 punktów)

3 miejsce: Zuzanna Ostrowicz (klasa 3C) (7 punktów)

 

  LIGA NAUK ŚCISŁYCH:

1 miejsce: Zofia Figurska (klasa 3C) (24 punkty)

2 miejsce: Katarzyna Dynek (klasa 2C) (15 punktów)

2 miejsce: Kacper Kobiałka (klasa 3E) (15 punktów)


Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy. W nowym roku szkolnym startuje trzecia edycja naszej Ligi. Zachęcamy gimnazjalistów do uczestnictwa.

14-06-2016

STYPENDIA DLA UZDOLNIONYCH

Uczniowie uzdolnieni, jak każdego roku, mogą ubiegać się o stypendia nie tylko nasze szkolne. Zainteresowanych zachęcamy do przejrzenia ofert.


Podajemy linki do oferty stypendialnej m.st. Warszawy:

1) Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

2) Stypendia Prezydenta m.st. Warszawy SAPERE AUSO.

3) Edukacyjna baza stypendialna dostępna jest na tej stronie.


Zespół Wspierania Uzdolnionych

„Wars i Sawa”

Pokaż więcej »
05-04-2016

XXIV KREATYWNA BIESIADA U WARSA I SAWY

5 kwietnia 2016 roku odbyło się w naszej Szkole XXIV SPOTKANIE Z CYKLU KREATYWNE BIESIADY u WARSA I SAWY dla nauczycieli szkół gimnazjalnych.

 

Swoją obecnością zaszczyciły nas:

Pani Krystyna Kozak (Naczelnik Wydziału Projektów Edukacyjnych, Współpracy Międzynarodowej i Doskonalenia Nauczycieli), Pani Joanna Wojtulewicz (przedstawicielka WCIES, Doradca Metodyczny w dziedzinie pracy z uczniem zdolnym) oraz Pani Izabela Witczak (Koordynator WCIES do spraw projektów edukacyjnych). Naszymi gośćmi byli również nauczyciele z warszawskich gimnazjów.

 

Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor Krystyna Sosnowska uroczystym powitaniem. Następnie przedstawiliśmy krótką prezentację relacjonującą pracę naszych nauczycieli w ramach projektu "WARS I SAWA" oraz osiągnięcia objętych nim uczniów Gimnazjum 164. Kolejnym punktem programu była część artystyczna, której myślą przewodnią było promowanie nauki języków obcych; uczniowie mieli okazję pochwalić się swoimi zdolnościami artystycznymi oraz zaprezentować swoją gotowość do czynnego uczestniczenia w ważnych wydarzeniach Szkoły.

 

Po przedstawieniu goście udali się, wedle własnego wyboru, na przygotowane przez naszych nauczycieli zajęcia warsztatowe. Po pracy na warsztatach czekał na wszystkich poczęstunek, w którego przygotowaniu brali udział, między innymi, nasi uczniowie. Po posiłku wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali relacji ze szkolenia na Teneryfie, przygotowanej przez jej uczestników. Na zakończenie zabrała głos Pani Joanna Wojtulewicz, dziękując za spotkanie, którego byliśmy gospodarzami.

 

Więcej w zakładce Galeria.

27-10-2015

DRUGA EDYCJA ''LIGI GIMNAZJUM 164'' W RAMACH PROGRAMU WSPIERANIA UZDOLNIONYCH ''WARS I SAWA''

W tym roku szkolnym po raz drugi w ramach Programu Wspierania Uzdolnionych organizujemy dla uczniów naszego Gimnazjum Ligę zadaniową, której celem jest rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów.


Konkurs jest organizowany z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania, prezentujących rozległą wiedzę, wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych.


Już w poprzednim roku szkolnym przyciągnął on uwagę naszych uczniów, szczególnie ze względu na formę konkursową. Uczestnik musi zarejestrować się na platformie edukacyjnej ligagimanzjum164.waw.pl i w każdym miesiącu wykonuje zadania, korzystając z możliwości przekazania rozwiązań drogą internetową. Zadania rozwiązuje samodzielnie, w dogodnym dla siebie czasie, może korzystać z różnych źródeł informacji (słowniki, literatura fachowa, strony WWW). Szczegółowy regulamin Ligi dostępny jest na stronie naszej szkoły. W tym roku modyfikujemy formułę – rozszerzamy zakres przedmiotowy ligi humanistycznej. Wszyscy uczniowie (nawet osoby, które założyły konta w ubiegłym roku) muszą zadeklarować drugi język obcy, z którego w jednym miesiącu będą rozwiązywać zadania. Mamy nadzieję, że ta formuła będzie jeszcze atrakcyjniejsza dla naszych uczniów.


Zachęcamy wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności - Liga Gimnazjum 164 rusza od listopada 2015 r. Można rejestrować się na platformie już od dziś. Zapraszamy.


Zespół Wspierania Uzdolnionych
„Wars i Sawa”

22-09-2015

WARS I SAWA ZACHĘCAJĄ DO CZYTANIA...

W dniach 25-27 września 2015 r. na Zamku Królewskim w Warszawie w Arkadach Kubickiego odbędzie się Festiwal Książki dla Dzieci i Młodzieży „Czytajmy” w ramach projektu Bibliomania. Wszyscy odwiedzający nieodpłatnie będą mogli wziąć udział w kilkudziesięciu warsztatach, pokazach, lekcjach, spotkaniach autorskich i spektaklach teatralnych, a także posłuchać bajek czytanych na żywo i obejrzeć filmy animowane ze zbiorów Muzeum Animacji Se-Ma-For.


Zachęcamy wszystkich uczniów oraz rodziców do uczestnictwa w wybranych formach.


Zespół Wars i Sawa

22-09-2015

''WARS I SAWA'' W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2015/2016

„Żadne przyrodzone uzdolnienie nie jest tak znakomite, aby nie stało się jeszcze znakomitsze i jeszcze bardziej niezwykłe, gdy się do niego dołączy światło nauki i wykształcenie umiejętności” A. Frycz - Modrzewski


Zespół wspierania uzdolnionych „Wars i Sawa” zachęca wszystkich uczniów, którzy chcą rozwijać swoje uzdolnienia, potrzebują pomocy nauczyciela – opiekuna, do zgłaszania nominacji. Dwa razy w roku szkolnym uczniowie są kwalifikowani do programu. Kwestionariusz nominacji znajdziecie na stronie naszej szkoły. Wypełniony kwestionariusz możecie złożyć w sekretariacie lub oddać wychowawcy.


Życzymy sukcesów.


Zespół Wspierania Uzdolnionych „Wars i Sawa”

Beata Warda

Anna Muszyńska

Krzysztof Białecki

Marcin Leśniewski

22-06-2015

WYNIKI I EDYCJI LIGI GIMNAZJUM 164

W roku szkolnym 2014/2015 w naszym Gimnazjum przez sześć miesięcy uczniowie rywalizowali w szkolnej lidze, w której mogli sprawdzić swoją wiedzę z przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych. Wszystkie zadania wykraczały poza umiejętności określone w podstawie programowej z poszczególnych przedmiotów. Dzięki temu uczniowie mogli poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać umiejętności, które będą przydatne na kolejnych etapach kształcenia.


Regulamin Ligi zakładał, że finaliści otrzymają odpowiednio oceny: celującą, bardzo dobrą plus oraz bardzo dobrą w najwyższej czwartej wadze z wybranego przez ucznia przedmiotu z danego zakresu.


Oficjalne wyniki I edycji Ligi Gimnazjum 164:
 

   LIGA HUMANISTYCZNA:

1 miejsce: Anna Ignaczak (klasa 3G) (22 punkty)

2 miejsce: Patryk Grzegorczyk (klasa 3B) (21 punktów)

3 miejsce: Julia Świątkiewicz (klasa 3G) (18 punktów)
 

  LIGA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA:

1 miejsce: Patryk Grzegorczyk (klasa 3B) (25 punktów)

2 miejsce: Aleksy Głowacki (klasa 3B) (24 punkty)

3 miejsce: Kacper Bukowski (klasa 3B) (10 punktów)


Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy. Od października 2015 roku startuje druga edycja naszej Ligi. Zachęcamy gimnazjalistów do uczestnictwa.

29-07-2015

''WARS I SAWA CZYTAJĄ KSIĄŻKI'' – SPOTKANIA CZYTELNICZE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

W ramach programu wspierania uzdolnionych Wars i Sawa w Domu Książki MDM mieszczącym się przy ul. Koszykowej 34/50 odbywają się spotkania czytelnicze. Udział w nich jest bezpłatny. Możliwe jest zgłoszenie zarówno zorganizowanych grup, jak i indywidualnych rezerwacji.

 

Zainteresowani proszeni są o kontakt mailowy z Panią Janiną Klat, kierownikiem Księgarni Ogólnej DK MDM: janina.klat@abe.pl.

 

Zachęcamy do uczestnictwa.

 

(harmonogram spotkań - kwiecień 2015)

Pokaż więcej »
24-02-2015

STAŃCIE SIĘ AUTORAMI REPORTAŻY!

Laboratorium Reportażu Literackiego z Lidią Ostałowską – indywidualne zgłoszenia do 4 marca!

 

Serdecznie zapraszamy naszych uczniów do udziału w Laboratorium Reportażu Literackiego. Laboratorium oraz Konkurs edukacyjny odwołują się do debiutanckiego zbioru reportaży Ryszarda Kapuścińskiego „Busz po polsku”. Warsztaty odbywać się będą w marcowe i kwietniowe soboty w Starej Prochowni SCEK oraz w plenerze. Warsztaty przeznaczone są dla 20 uczestników, wybranych przez prowadzących na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

 

Warsztaty poprowadzi Lidia Ostałowska – wieloletnia reporterka „Gazety Wyborczej”, autorka książek „Cygan to Cygan” i „Farby wodne”, współautorka wielu zbiorów reportaży.

 

Ważne informacje:

• Warsztaty odbywać się będą 7, 14, 21, 28 marca, 18, 25 kwietnia 2015 r., w godz. 10:00-15.00.

• Wypełnioną Kartę zgłoszenia należy wysłać drogą elektroniczną na adres: info@scek.pl lub dostarczyć osobiście do pokoju 117 znajdującego się w siedzibie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, przy ulicy Jezuickiej 4.

• Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 4 marca 2015 r. (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia).

• Karta zgłoszenia uczestnika do udziału w Laboratorium Reportażu oraz Regulamin znajdują się na stronie.

 

Więcej informacji o Laboratorium:

Magdalena Kostrzewa

tel. 22 277 06 10

e-mail: mkostrzewa@scek.pl

 

Zachęcamy

Zespół „Wars i Sawa”

05-11-2014

LIGA GIMNAZJUM 164 W RAMACH PROGRAMU WSPIERANIA UZDOLNIONYCH ''WARS I SAWA''

W tym roku szkolnym w ramach Programu Wspierania Uzdolnionych organizujemy dla uczniów naszego Gimnazjum Ligę zadaniową, której celem jest rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów. 

 

Konkurs jest organizowany z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne  zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania, prezentujących rozległą wiedzę,  wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych  zadań problemowych.

 

Mamy nadzieję, że przyciągnie on uwagę naszych uczniów, szczególnie ze względu na formę konkursową. Uczestnik musi zarejestrować się na platformie edukacyjnej www.ligagimnazjum164.waw.pl i wykonuje zadania, korzystając z możliwości przekazania rozwiązań drogą internetową. Zadania rozwiązuje samodzielnie, w dogodnym dla siebie czasie, może korzystać z różnych źródeł informacji (słowniki, literatura fachowa, strony WWW). Szczegółowy regulamin Ligi na stronie naszej szkoły.

 

Zachęcamy wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności. Liga Gimnazjum 164 rusza od listopada 2014 r. Można rejestrować się na platformie od 3 listopada. Zapraszamy.

 

Zespół Wspierania Uzdolnionych
„Wars i Sawa”

15-09-2014

DRUGI ROK Z ''WARSEM I SAWĄ''

Rozpoczęliśmy drugi rok pracy z Programem Wspierania Uzdolnionych „Wars i Sawa”. Cieszy nas fakt, że przybywa uczniów, którzy chcą rozwijać swoje pasje. Mamy już pięcioro uzdolnionych, którzy zostali przebadani w poradni psychologiczno – pedagogicznej i realizują indywidualny program nauczania z przedmiotów wskazanych w opinii na zajęciach dodatkowych z nauczycielem – opiekunem.

Zachęcamy wszystkich uczniów, którzy chcą pracować nad swoimi uzdolnieniami, potrzebują pomocy nauczyciela – opiekuna, do zgłaszania nominacji. Członkowie zespołu wspierającego uzdolnionych dwa razy w roku szkolnym kwalifikują uczniów do programu. Kwestionariusz nominacji znajdziecie na stronie naszej szkoły. Wypełniony kwestionariusz możecie złożyć w sekretariacie lub oddać wychowawcy.

Życzymy sukcesów.

 

Zespół Wspierania Uzdolnionych
„Wars i Sawa”


Beata Warda
Anna Muszyńska
Krzysztof Białecki
Marcin Leśniewski
Małgorzata Kurzątkowska

03-02-2014

Nauczyciel-opiekun

Nadrzędnym celem programu wspierania uzdolnionych jest wzrost świadomości uczniów o własnych uzdolnieniach, kierunku osobistego rozwoju oraz możliwości otrzymania pomocy ze strony szkoły. Dlatego uczniom zakwalifikowanym do programu zostaje przydzielony nauczyciel – opiekun, który wspiera ucznia i pomaga mu wyznaczyć kierunki rozwoju.

Zadania opiekuna ucznia uzdolnionego:
•  stworzenie i wdrożenie indywidualnego programu rozwoju ucznia zdolnego,
•  dostosowanie celów pracy, metod i form do potrzeb ucznia,
•  pomoc w określaniu indywidualnego stylu uczenia się,
•  przygotowanie do udziału w konkursach,
•  prowadzenie internetowej opieki nad uczniem przygotowującym się do konkursów i zawodów,
•  współpraca z rodzicami, wychowawcą, członkami Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnionych, psychologiem i pedagogiem szkolnym, informowanie o postępach ucznia,
•  dokumentowanie, rejestrowanie postępów ucznia zdolnego, prowadzenie port folio.

Członkowie Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnionych:

Beata Warda
Anna Muszyńska
Krzysztof Białecki
Marcin Leśniewski


Opiekunowie uczniów uzdolnionych:

Anna Muszyńska – język polski
Anna Polak – Znojek – język polski
Beata Warda – język polski
Katarzyna Ambroziak – matematyka
Marcin Leśniewski – informatyka
Ewa Sarzyńska – Malimon – język angielski
Anita Winiecka – język angielski
Anna Gruszczyńska – biologia
Paweł Stelmach – historia
Sebastian Kloc – plastyka
Dariusz Siciński – edukacja dla bezpieczeństwa
Aldona Boroń – wychowanie fizyczne
Justyna Waś – wolontariat

20-12-2013

Nominacje uczniów uzdolnionych

Celem programu wspierania uzdolnionych „Wars i Sawa” jest zwiększenie liczby zidentyfikowanych i zdiagnozowanych uczniów uzdolnionych. 


Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do nominowania uczniów, którzy powinni być objęci tym programem. Wypełniony kwestionariusz należy przekazać wychowawcy lub złożyć w sekretariacie szkoły. Zespół nauczycieli dwa razy w roku szkolnym kwalifikuje uczniów do objęcia pomocą w rozwoju uzdolnień. Uczniowi jest przydzielany nauczyciel – opiekun, który kieruje jego rozwojem.


KWESTIONARIUSZ NOMINACJI

18-12-2013

Certyfikat ''Warsa i Sawy'' - informacja dla rodziców

Nasza szkoła otrzymała w październiku 2013r. Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy „WARS i SAWA”, który potwierdza spełnianie przez nasze gimnazjum kryteriów szkoły wspierającej uzdolnionych, zgodnych z koncepcją systemowego wspierania uczniów uzdolnionych.  

 

„WARS i SAWA” jest elementem szerszego przedsięwzięcia edukacyjnego miasta: „Warszawskiego systemu wspierania uzdolnionych”. Podstawowym założeniem jest teza, iż uczniowie posiadają różnorodne uzdolnienia, a szkoła jest miejscem ich identyfikacji i planowego rozwoju. Program adresowany jest do szkół, które nie tylko chcą odkrywać w swoich uczniach zdolności i talenty, ale także potrafią z nimi współpracować i ich wspierać. Celem Programu wspierania uczniów uzdolnionych jest też stworzenie systemu wymiany doświadczeń szkół, nauczycieli, rodziców.

 

Chcemy, aby nasi wychowankowie osiągali sukcesy na miarę swoich możliwości, odkrywali i rozwijali swe uzdolnienia, budowali poczucie własnej wartości, kształtując umiejętności życiowe. Nadrzędnym celem szkolnego programu jest wzrost świadomości uczniów o własnych uzdolnieniach, kierunku osobistego rozwoju oraz możliwości otrzymania pomocy ze strony szkoły.  

 

Cele szczegółowe:

zwiększenie liczby zidentyfikowanych i zdiagnozowanych uczniów uzdolnionych,

wsparcie pedagogiczne, psychologiczne i socjalne uczniów uzdolnionych,

zwiększenie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym,

stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi uzdolnień.

 

Nasza szkoła uzyskała również Honorowe Wyróżnienie „Szkoła z pomysłem” dzięki programowi pracy z uczniami w zakresie przedmiotów przyrodniczych.

Zachęcamy Państwa do współpracy w rozpoznawaniu uzdolnień u uczniów i wspieraniu ich rozwoju.

Pokaż więcej »
28-10-2013

Nasza szkoła wspiera uzdolnionych - Wars i Sawa

28 października 2013 r. w Centrum Nauki Kopernik zostały wręczone Certyfikaty WARS i SAWA oraz Honorowe Wyróżnienia „Szkoła z pomysłem” Prezydenta m.st. Warszawy. To bardzo duży sukces naszej szkoły, że znaleźliśmy się w gronie uhonorowanych placówek. 

Certyfikat Warsa i Sawy dla Gimnazjum nr 164 odebrali Pani dyrektor, szkolny lider zespołu ds. wspierania uczniów uzdolnionych oraz uczeń klasy IIB.

Program WARS i SAWA ma na celu zwiększenie efektywności kształcenia i rozwijanie potencjału twórczego uczniów i nauczycieli. Głównym założeniem jest identyfikacja i wspieranie zdolności uczniów, przygotowanie nauczycieli do efektywnego wspierania rozwoju uczniowskich pasji i uzdolnień oraz wdrażanie i upowszechnianie dobrych praktyk związanych z edukacją uczniów zdolnych.

Życzymy sukcesów uczniom i nauczycielom.

     

Pokaż wszystkie aktualności » Pokaż tylko najnowsze aktualności »